lørdag 9. januar 2016

Atlantic Yellow-legged Gulls (Larus m. atlantis) from Funchal, Madeira, Portugal 15-19.2015

1cy

1cy


1cy


1cy


1cy

1cy

1cy

1cy and 2cy

1cy

1cy

1cy

1cy

1cy


1cy

1cy

1cy


1cy


1cy

2cy

2cy


2cy

2cy and 1cy

2cy

2cy

3cy type

Subadult

Adult


Adult


Adult

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar