onsdag 14. oktober 2009

Mørkøyde adulte gråmåker - kaspifeller

Inntil nylig var mørkøyde, voksne gråmåker regnet som en stor uvanlighet, på linje med lysøyde fiskemåker. I "Gulls" blir for eksempel en finsk måkeautoritet sitert på at andelen av mørkøyde adulte gråmåker i Finland er mindre enn 1:5000. Senere har dette forholdstallet blitt moderert noe, men fortsatt opplever man at autoriteter reserverer seg når dette kommer på bane. "Gråmåker kan vise mørk iris i adult drakt i alle fall på ett øye..." osv..Her hjemme finner jeg flere slike hver dag, så muligvis er dette vanligere på våre trakter eller så er det neglisjert andre steder. Trolig er det simpelthen ikke publisert...

Under har jeg limt inn noen bilder av mørkøyde adulte og nær-adulte gråmåker, samt noen kaspimåker. Siden mørk iris er et kjennetegn på kaspimåke i adult drakt, kan det være nyttig å vite hvor forvirrende like enkelte gråmåker kan være også på andre karakterer. Samtlige fotos: SEN. Klikk på bildene for større versjon.

Kaspimåke (Larus cachinnans) – ad hann, nær Smygehuk, Skåne, ult sept 2008.

Denne fuglen viser en del av de karakterene man skal se etter for å ”clinche” en kaspimåke:

Rent hvitt hode i vinterdrakt (en del viser tynne, svake streker rundt øyet og i nakken)

Tynne, lange bein – ofte svakt gule som her, eller ”fargeløse”

Et smalt nebb (min fugl ikke spesielt typisk..) som ofte har et tydelig grønnskjær

Mørk iris – i tillegg er ofte øyet lite og høyt plassert, noe som gir dem et merkelig utseende som minner om en gråmåke med downs syndrom..

Hengslete kropp

I tillegg må man forsikre seg om at håndens tegning passer. De må vise et komplett svart bånd på P5 og ha såkalte ”tunger” av lyst grått som spiser seg inn i de svarte tegningene på hånden.
Det er som oftest mulig å konstatere tilstedeværelsen eller fraværet av disse kritiske karakterene nå på høsten, siden fuglene ofte pusser seg og steller fjærdrakten i forbindelse med myting.

På håndens overside kommer gjerne de lyse ”tungene” til uttrykk som lyse spiler som skjærer seg ut i hånden. For et lærebokeksempel på dette, se:

http://www.iesmeulmeester.nl/fotos.php?actie=foto&subcatsub=410

Det skal understrekes at det ikke er uvanlig at gråmåker viser komplett bånd på P5 og/eller "tunger" i hånden, men de viser sjeldent et bredt bånd slik de fleste kaspimåker gjør, og tungene i hånden er som oftest av mindre utstrekning. For å sikkert bestemme en kaspimåke utenfor normalt utbredelsesområde må man derfor gjøre seg anstrengelser for å konstatere så mange positive karakterer som mulig.

Kaspimåke (Larus cachinnans) trolig 4k, Simrishamn, Sverige primo okt 2008.

Noter ”fargeløse” bein, ”elgete” kroppsform, smalt nebb, mørk iris og rød øyering. Denne fuglen er i nærheten av maksimal hodestreking for en adult/nær adult kaspimåke i tidlig vinterdrakt. Notèr at strekene er hårfine og svakt pigmenterte. Strekene er typisk konsentrerte til nakke og rundt øyet og opp på issen.

Under følger noen mørkøyde argentatus som i felt kan volde visse ID-problemer. Et par av dem ble mistenkt å være kaspimåke ved observasjonstidspunktet, men er senere ”dumpet” av ymse årsaker – i de fleste tilfellene pga feil tid på året.

Mørkøyd ad argentatus Øra, Fredrikstad jan ´06

Mørkøyd ad argentatus Øra, Fredrikstad, jan 06.

Mørkøyd ad argentatus Halden, feb 06.

Mørkøyd ad argentatus Øra, Fredrikstad des ´06.

Ingen grunn til å mistenke kaspimåke på disse fuglene. Alle viser typisk gråmåkestruktur, mangler bånd på P5 m.m. Notèr imidlertid at tre av dem viser helhvitt hode på en tid da de fleste
gråmåker har tydelige streker.

Mørkøyd ad argentatus Øra, Fredrikstad, jan ´07. Litt verre sak pga bånd på P5, smalt nebb og tilsynelatende lite, mørkt øye, men strukuren peker sterkt mot gråmåke allikevel.

Mørkøyd ad argentatus (?) Øra, Fredrikstad, ultimo feb ´06. En stor biff av en måke med mørk iris, bånd på P5 og en meget spesiell og kaspiaktig kroppsform, men meget kraftig nebb og tykke bein trekker i motsatt retning. Fuglen viste også fine, kaspiaktige tegninger på hånden, men dette er ikke direkte ukjent hos gråmåke heller..

Samme fugl som over – setter pris på kommentarer på denne...

Argentatus (?) Øra, ultimo feb ´07. I felt bestemt til kaspimåke pga jizz, lite, mørkt og feilplassert øye, rød øyering, bånd på P5, riktige håndtegninger og smale blekgule bein. Dessverre er ikke alle disse karakterene fanget på foto. Har ”feiget ut” i ettertid pga tiden på året. Selv i Skåne er adulte kaspimåker fåtallige i slutten av februar. Nebbet er kanskje også en tanke for tykt. Kommentarer mottas med takk...

Mørkøyd ad argentatus Øra, Fredrikstad, feb `07. Slank kropp, lange vinger, lange bein, hvitt hode, bredt bånd på P5 og lite mørk øye med rød øyering ga sterke kaspiassosiasjoner i felt, men øyets plassering gir gråmåkeuttrykk i ansiktet. Lett skal det jo ikke være...Fuglen viser også tunger på håndens underside, men disse når trolig litt for kort ut mot vingespissen for en kaspimåke. (Takk til Jörgen Bernsmo for kommentarer til denne fuglen).

Mørkøyd ad eller nær ad argentatus (?) 4k+ Øra, Fredrikstad primo oktober 2009. Skummelt individ med kaspiaktig jizz, langt nebb, ”fargeløse” lange bein og komplett bånd på P5. Legg også merke til den begrensede og hårfine hodestrekingen, ikke ulikt kaspimåka fra Simrishamn ovenfor...

Mørkøyd nær ad argentatus Øra, Fredrikstad, mars ´06. Nok en fugl med karakterer som peker mot kaspi – bånd på P5, utvaskede bein, mørkt øye, rød øyering m.m. Kroppsformen peker imidlertid befalende mot gråmåke.


Mørkøyd argentatus Øra, Fredrikstad, ult feb ´08. Har det rare uttrykket til en kaspi pga høyt plassert øye, blekgule bein og smalt grønnlig nebb, men for lite svart i hånden.

Trolig kaspimåke Øra, Fredrikstad, jan ´08. Mørkt, høyt plassert øye, blekgule lange bein, fin nebbform og hvite "tunger" på undersiden av hånden. Fuglen hadde også et bredt, svart bånd på P5.