mandag 3. februar 2020

Antatt hybrid Gråmåke x Sildemåke - Larus argentatus x fuscus. "Bålydyret".

Fuglen ble først oppdaget på Båly, Lindesnes 21. januar 2014 av Thomas Bentsen og Klaus M. Torland. Fire dager senere dukket den opp på Gismerøya, Lindesnes. Her fikk den tildelt ringen JE9X 28. januar, og den holdt seg i området frem til 16. august 2014. 14. januar 2015 ble den gjenoppdaget i Langesund, Bamble. Fuglen ble sett jevnlig i området Langesund - Mølen, Vestfold og Telemark frem til 31. august 2019. (Bildet over er fra Gismerøya 9. mars 2014).


Over: 3cy, Båly, Lindesnes 21. januar 2014

Over: 3cy, Gismerøya, Lindesnes 25. januar 2014

Over: 3cy, Gismerøya, Lindesnes 26. januar 2014


Over: 3cy, Gismerøya, Lindesnes 1. februar 2014Over: 3cy, Gismerøya, Lindesnes 2. februar 2014

Over: 3cy, Gismerøya, Lindesnes 8. februar 2014

Over: 3cy, Gismerøya, Lindesnes 16. februar 2014

Over: 3cy, Gismerøya, Lindesnes 22. februar 2014Over: 3cy, Gismerøya, Lindesnes 9. mars 2014

Over: 3cy, Gismerøya, Lindesnes 19. april 2014


Over: 3cy, Gismerøya, Lindesnes 10. mai 2014Over: 3cy, Gismerøya, Lindesnes 7. juni 2014
Over: 3cy, Gismerøya, Lindesnes 21. jun 2014

Over: 3cy, Gismerøya, Lindesnes 2. august 2014


Over: 3cy, Gismerøya, Lindesnes 16. august 2014


Over: 4cy, Langesund, Bamble, Vestfold og Telemark 14. februar 2015

Gråmåke - Larus argentatus. Mandal havn og Gismerøya, Lindesnes november 2011 - januar 2015

Med unntak av et sidesprang til Gismerøya så ble fuglen bare sett i Mandal havn.

Over: 1cy, Mandal havn 6. november 2011Over: 1cy, Mandal havn 12. november 2011

Over: 1cy, Mandal havn 13. november 2011


Over: 2cy, Gismerøya 8. januar 2012

Over: 2cy, Mandal havn 15. januar 2012


Over: 2cy, Mandal havn 7. februar 2012

Over: Mandal havn 3. mars 2012


Over: 2cy, Mandal havn 11. mars 2012


Over: 2cy, Mandal havn 18. november 2012

Over: 2cy, Mandal havn 24. november 2012


Over: 2cy, Mandal havn 25. november 2012Over: 3cy, Mandal havn 1. januar 2013


Over: 3cy, Mandal havn 19. januar 2013

Over: 3cy, Mandal havn 27. januar 2013


Over: 3cy, Mandal havn 10. februar 2013Over: 3cy Mandal havn 17. mars 2013

Over: 3cy, Mandal havn 14. desember 2013

Over: 3cy, Mandal havn 15. desember 2013


Over: 3cy, Mandal havn 21. desember 2013

Over: 4cy, Mandal havn 2. februar 2014

Over: 4cy, Mandal havn 15. februar 2014
Over: 4cy, Mandal havn 22. februar 2014


Over: 4cy, Mandal havn 1. mars 2014

Over: 4cy, Mandal havn 2. mars 2014

Over: 4cy, Mandal havn 8. mars 2014


Over: 5cy, Mandal havn 1. januar 2015

Over: 5cy, Mandal havn 4. januar 2015

Over: 5cy, Mandal havn 17. januar 2015

Over: 5cy, Mandal havn 18. januar 2015