søndag 23. august 2009

2k sildemåke

2k sildemåke - verstingen i klassen

De som synes at gråmåka varierer i overkant bør se en annen vei. 2k sildemåker er så variable at hvert eksemplar blir så unikt at man kan gjenkjenne individer. Under følger noen bilder (av variabel kvalitet) som illustrerer dette. Samtlige er tatt i perioden primo mai - ultimo juli og de er grovt sortert fra de mest ungfugllignende til de mer avanserte og adultlignende. Klikk på bildene for større versjoner.

På de to bildene over kan man sammenligne to 2k sildemåker. Det er nesten ufattelig at de to fuglene tilhører samme art i samme aldersgruppe....
Over: En fugl som tilsynelatende hadde nye, svarte hsf primo mai, en fuscus-karakter.
Strukturen er greit kompatibel med en intermedius, imidlertid..
Fuglen over (2 bilder) ble antatt å tilhøre underarten heuglini. - Ikke av meg, men av nederlandske eksperter på arten. Personlig er jeg ikke helt overbevist, men den hadde en helt annen framtoning enn de andre, med et nærmest kaspiaktig jizz ...

Noter at den siste fuglen (som ble fotografert primo juli) har et fullt sett av nye hsf. Et sterkt indisium på at dette er en fugl av underart fuscus. Fuglen hadde også nye armsvingfjær og hale og viser også avanserte bløtdeler og en drakt der tilsynelatende samtlige fjær er skiftet ut minst en gang. En sterk fuscus-kandidat! Fuscus er ekstremt sjelden i Østfold og det foreligger faktisk bare ett eldgammelt funn av en finskmerket fugl...

Flere 2k sildemåker vil følge senere.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar